ПИРГОС ИМПЕКС ООД

гр. Бургас, ул. Александровска 2

КОД по КИД 47.19

Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки.

Карта