ПАРАСКОВИ ООД

гр. Бургас, ул. Оборище 33; гр. Бургас, ул. Перущица 58

КОД по КИД 47.59

Търговия на дребно с мебели, осветители и други стоки за бита.

Карта