ДИОГЕНИ ТЕЛЕКОМ ООД

гр. Бургас, ул. Фердинандова 72, ет. 2

КОД по КИД 42.22

Предлага продукти и решения в следните направления:

  • Изграждане на слаботокови електроинсталации;
  • Проектиране на слаботокови инсталации;
  • Проектиране, монтаж и сервиз на слаботокови оборудвания.

Карта