"ОЛИМП - ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ" ЕООД

гр. Бургас, ул.Фердинандова 98; Офис Бургас: гр. Бургас, к-с Лазур, ул. Васил Петлешков 76

КОД по КИД 14.12

Производител на специално работно облекло. Лични предпазни средства - ръкавици, каски, очила, визори, антифони, щитове за заварчици, средства за дихателна защита, газдетектори. ЛПС за работа на височина, предпазни обувки, ботуши, диелектрични средства, противопожарна техника.

 

Карта