К И С КОЦЕВ И СИНОВЕ ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 1-А

КОД по КИД 77.32

Даване под наем и оперативен лизинг на машини и оборудване за строителството, без оператор.

Карта