МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЕАД

гр. Бургас, кв. Победа

КОД по КИД 49.41

Строителство и изпълнение на комплексни сгради и инженерни съоръжения, услуги с автотранспорт и строителна механизация, инженерингова дейност и други

Карта