КАРАВЕЛОВ - ИВО АЛЕКСИЕВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Любен Каравелов 50 А

КОД по КИД 46.71

Проектиране, монтаж и сервиз на инсталации зa медицински газове, покупко-продажба и зapeждaнe нa медицински и технически газове, доставка, монтаж и сервиз нa медицинска и промишлена апаратура и други.

Карта