РИБЕКС ГРУП АД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3 ет. 7

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти. Улов и преработка на риба.

Карта