ОМАН-ИМПЕРИАЛ - ПЕТЪР ШИКОВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Възраждане 16

КОД по КИД 01.11

Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена.

Карта