ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ДИМИТЪР КАЛЧЕВ ЕТ

гр. Бургас, к-с Лазур бл. 81

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта