ПЛАМЕКС ЕООД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 5

КОД по КИД 62.09

Разработка и поддържка на програмни продукти за счетоводство, склад, кадри и работна заплата.

Карта