ЕРА - АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЕТ

гр. Бургас, ж.к. Зорница, бл. 28

КОД по КИД 47.42

Търговия на дребно с телефонни апарати и други устройства за далекосъобщения.

Карта