ЕТ ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ

гр. Бургас, ул. Янко Комитов 9, Промишлена зона Север срещу СМК

КОД по КИД 43.21

Предмет на дейност:

  • проектиране,изграждане и узаконяване на всички видове ел.инсталации,кабелни мрежи и съоръжения.
  • вътрешно и външно ел.захранване
  • изграждане на трафопостове и фотоволтаични системи,
  • изграждане и подръжка на улично осветление.

Карта