ИПОН - ВАСИЛ ГИНЕВ ЕТ

гр. Бургас, к-с Изгрев, бл. 7

КОД по КИД 86.90

Други дейности по хуманно здравеопазване. Извършване на дейности по прилагане на неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Карта