"ПРИМА 2000 - ЗАЛОЖНА КЪЩА" ЕООД

гр. Бургас, ул. Лермонтов 30

КОД по КИД 64.92

Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог.

Карта