ИНТЕРФУУД СРЕДЕЦ ООД

гр. Бургас, Промишлена зона Север, ул. Крайезерна, Индустриален и логистичен парк Бургас

КОД по КИД 46.33

Отглеждане на лозя и друга селскостопанска продукция; изграждане на лозови масиви, изкупуване на грозде; производство и търговия с вина, ракии и други алкохолни и безалкохолни напитки; бутилиране и др.

Карта