ЧЕЛЕБИ ООД

гр. Бургас, к-с Изгрев, бл. 69

КОД по КИД 46.71

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Карта