ГАЛИ-92 - ТОДОР АГОВ ЕТ

гр. Бургас, ул. Копривщица 4

КОД по КИД 47.11

Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия.

Карта