ПМУ АД

гр. Бургас, к- Славейков, бл. 150; ЛУКОЙЛ-Нефтохим АД, п.к. 42

КОД по КИД 42.21

Машинно-монтажни, електромонтажни и КИП-работи на новостроящи се обекти и инсталации, ремонт, реконструкция, разширение и модернизация на съществуващи инсталации в сферата на химическата, циментовата, дървообработващата и хранително-вкусовата промишленост, машиностроенето, металургията, енергетиката и други.

Карта