ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ /ИППМП/ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - Д-Р ЕЛКА ПОПОВА ЕТ

гр. Бургас, бул. Демокрация 94, ДКЦ 2

КОД по КИД 86.22

Дейност на лекари специалисти.

Карта