ТАНГРА-Д-Р ТАНЯ КРУШЕВА - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЕТ

гр. Бургас, ул. Ген. Скобелев 10, Бизнес център, ет. 2, офис 2

КОД по КИД 86.23

Дейност на лекари по дентална медицина.

Карта