СДА КОМПЮТРИ ООД

гр. Бургас, ул. Сливница 5 Б

КОД по КИД 47.41

Търговия на дребно с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти.

Карта