"ВРЪНГОВИ" ООД

гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. Китен 26

КОД по КИД 25.61

Основна дейност на фирмата е пясъкоструене - бластиране, дробеструене, прахово и безвъздушно боядисване, рециклиране на бутилки за битова газ.

Произвоството на различни метални конструкции като стелажи, палети, компоненти за офис мебели, билбордове, охладители за високоволтови трансформатори, огради, покривни конструкции , парапети, съдове под налягане и др.

Карта