АМБУЛАТОРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р БОЖАНА БОТЬОВА ЕТ

гр. Бургас, ул. Фердинандова 78

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта