ЕЛФРИДА КАР ЕООД

гр. Бургас, ул. Фердинандова 5

КОД по КИД 49.41

Товарен автомобилен транспорт - покупка на леки автомобили и мотоциклети, с цел продажба, покупка на горива и смазочни материали, резервни части и окомплектовка за леки автомобили и мотоциклети, с цел продажба и други.

Карта