ПАЛ ООД

гр. Бургас, ул. Успенска 9

КОД по КИД 71.12

Инженерни дейности и технически консултации.
Независим строителен надзор в проектирането и строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор, прединвестиционни проучвания и други.

Карта