Д-р ЙОРДАН ХРИСТОВ

гр. Бургас, бул. Димитър Димов, МБАЛ "Лайф Хоспитал", Отделение по анестезиология и интензивно лечение

КОД по КИД 86.22

Дейност на лекари специалисти - лекар специалист анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

Карта