АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДОКТОР РУМЯНА МАРИНОВА ЕТ

гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 408, вх. А

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта