АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - ДОКТОР КАТЯ ГЕРАСКОВА ЕТ

гр. Бургас, к-с Меден рудник, Зона А; кабинет в сградата на МЦ III

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта