Д-Р КМЕТСКА-АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - НЕНКА ЙОВЕВА ЕТ

гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл. 398

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта