АМБУЛАТОРИЯ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р АННА СТАМАТОВА ЕТ

гр. Бургас, ул. Стефан Стамболов 73, в сградата на ДКЦ I

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта