АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Д-Р ТАТЯНА ИВАНОВА ЕТ

гр. Бургас, к-с Зорница, бл. 50 вх. Б, кабинет 7

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта