АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ - Д-Р ФИЛИП ФИЛИПОВ ЕТ

гр. Бургас, бул. Демокрация 94 - ДКЦ 2

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта