АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА - Д-Р МИРОСЛАВА РАЙКОВА ЕТ

гр. Бургас, к-с Меден рудник, бл. 398, вх. А, ет. 1

КОД по КИД 86.21

Дейност на общопрактикуващи лекари.

Карта