"АТЛАНТИК" АД

гр. Бургас, ул. Индустриална 3

КОД по КИД 46.38

Националната и международната търговия на риба и морски продукти

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Румъния

  Достъп до международни пазари извън европейския съюз

 • Украйна
 • Грузия
 • Молдова
 • Турция
 • Македоия
 • Сърбия

Карта