Дамвент ООД

гр. Бургас, к-с М.Рудник, бул.Тодор Грудов

КОД по КИД 28.25

Производство, пуск в експлоатация, продажби и следпродажбено обслужване на климатична,хладилна и вентилационна техника

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Англия
  • Дания
  • Унгария
  • Румъния

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Молдова
  • Близкия Изток

Карта