"ГЕЯ - 04" ЕООД

Централен офис: гр. Бургас, Производствена площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД

КОД по КИД 81.21

Предмет на дейност:

  • Озеленяване на градини, паркове, вътрешно озеленяване на бензиностанции, хотели, заведения, домове;
  • Озеленяване на територията и почистване на административни сгради и офиси на „Лукойл-Нефтохим”АД;
  • Изграждане, поддръжка и консултации за екстериорно и интериорно озеленяване;
  • Производство на декоративна и сезонна растителност;
  • Почистване на терени от храстова и дървесна растителност;
  • Текущо и вътрешно почистване сгради и офиси след основен ремонт и ново строителство.

Карта