"ЕНЕРГОМОНТАЖ" АД

гр. Бургас, ул. Александър Стамболийски 45

КОД по КИД 43.99

Предмет на дейност
Монтаж на:

  • парни и водогрейни котли;
  • съдове работещи под налягане;
  • тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
  • нефтопроводи и нефтопродуктопроводи;
  • стоманени газопроводи за втечнени въглеводородни газове;
  • стоманени преносни и разпределителни газопроводи за природен газ;
  • повдигателни съоръжения;
  • вертикални цилиндрични резервоари;
  • метални конструкции;
  • машини и съоръжения в промишлени инсталации.

Карта