"ИТР БЪЛГАРИЯ" ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, бул. Янко Комитов 18, Складова база „Искра”

КОД по КИД 46.51

Предметът на дейност на фирмата е внос,износ и търговия на обновена маркова компютърна техника втора употреба от Европа.

Карта