МС Комп ООД

гр. Бургас, ул. Крали Марко 6

КОД по КИД 62.09

Високотехнологични услуги – уеб разработка, уеб дизайн, разработване на софтуерни продукти, виртуализация на сървъри.

    Достъп до международни пазари от европейския съюз

  • Всички

    Достъп до международни пазари извън европейския съюз

  • Всички континенти

Карта