ВСЕСТРАННА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "ХРИСТО БОТЕВ"

гр. Бургас, 5-ти километър

КОД по КИД 01.50

Кооперация за производство на селскостопанска продукция.

Карта