"ВИРДЖИНИЯ - ЕР ЕН" ЕООД

гр. Бургас, к-с Лазур бл.153, вх. 2

КОД по КИД 61.10

Предмет на дейност: далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи; радио и телевизионна дейност (след съответното лиценциране); производство на филми и и видео материали; излъчване на ефирна, кабелна и сателитна телевизия и др.

Карта