Благоустройствени строежи ЕООД

гр. Бургас, ул. Иван Богоров 20

КОД по КИД 42.11

• добив и продажба на инертни материали от кариера „Банево”
• Изграждане, ремонт на улици , тротоари и благоустрояване.
• Асфалтиране и асфалтокърпежи включително с фрезоване на пътни настилки.
• Поддържане банкети и отводнителни съоръжения.
• Поддържане и направа на хоризонтална маркировка, както и изграждане на вертикална сигнализация.
• Изпълнение, ремонт и подмяна на съоръжения свързани с безопастността на движение.
• С дългогодишен опит в поддържане и ново зелено строителство на паркове, градини, производство и продажба на посадъчен материал, залесяване.
• Изграждане на детски площадки, вертикална планировка, поддръжка на инфраструктората и зелената система на територията на Община Бургас.
• Отдаване под наем на сгради и строителна техника.
• Събаряне на незаконно изградени сгради, павилиони, гаражи.

 

    Фирмата оперира само на българския пазар

Карта