ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Д-Р МИТЕВИ ООД

гр. Бургас, ул. Хан Крум 46

КОД по КИД 86.23

Дейност на лекари по дентална медицина.

Карта