РЕБУС ООД

гр. Бургас, к-с Братя Миладинови, бл. 66

КОД по КИД 77.11

Даване под наем и оперативен лизинг на леки и лекотоварни автомобили, без водач.

Карта