"НЕЗАВИСИМИ СЪРВЕЙОРИ И КОНСУЛТАНТИ" ЕООД

гр. Бургас, кв. Акации, ул. Ангел Кънчев 6; гр.Бургас, ул. Оборище 54

КОД по КИД 74.90

Компанията е специализирана в международната търговия, морски и транспортни инспекции и консултации.

Бизнес дейности:

  • количествен / качествен контрол на стоки;
  • обслужване на товари и консултации по обработка на товари;
  • пълен набор от морски изследвания / инспекции и др.

Карта