ЕЙНДЖЪЛ - ДАЙВЪРС ООД

гр. Бургас, к-с Славейков, бл. 27

КОД по КИД 03.21

Развъждане и отглеждане на риба и други водни организми в солени басейни.

Карта