„Елкабел” АД

гр. Бургас, ул. Одрин 15

КОД по КИД 27.32

Производство на кабели и проводници

  Достъп до международни пазари от европейския съюз

 • Белгия
 • Италия
 • Австрия
 • Германия
 • Холандия
 • Гърция
 • Румъния
 • Словения
 • Унгария

  Достъп до международни пазари извън европейския съюз

 • Албания
 • Македония
 • Турция

Карта