БУЛ СПОРТ ООД

гр. Бургас, ул. Екзарх Йосиф 30

КОД по КИД 68.20

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти.

Карта