КООРДИНАТИ ГРУП 2003 ООД

гр. Бургас, ул. Цар Асен I 23

КОД по КИД 71.12

Kонсултантска фирма - дейности по ЗУТ: Прединвестиционни проучвания; Оценка на съответствието на проектната документация с изискванията към строежа; Издаване на строителна линия; Строителен надзор при изграждането на строежа; Подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес; Инвеститорски контрол; Геодезично заснемане и други.

Карта